ECB rykker nærmere mod en ny digital euro

Den europæiske Centralbank (ECB) har i en ny rapport om sin undersøgelse af mulighederne for en “centralbanks’ digital valuta” (CBDC), skitseret hvordan kreditinstitutter (banker) og betalingstjenesteudbydere vil blive formidlere med ansvar for slutbrugerne i den “Digitale Euro’s” økosystem.

Ifølge rapporten vil disse “overvågede formidlere være de “direkte modparter” for enkeltpersoner, handlende og virksomheder der bruger den digitale euro, og vil skulle udføre bruger- og transaktionsopgaver.

Kort sagt skal private aktører fungere som mellemled og facilitatorer i driften. 

Deres ansvar vil indbefatte at tilbyde en række brugervendte tjenester, herunder åbning / oprettelse af konti og tegnebøger, udførelse af KYC/AMC (Know-Your-Customer og Anti-Money-Laundering) – samt levering af betalingsinstrumenter og kunde- on-boarding og off-boarding.

Euro-systemet som består af Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i de medlemsstater, hvis valuta er euroen- vil på sin side være ansvarlig for indsættelse og styring af ovennævnte “overvågede formidlere” samt for afvikling af digitale euro transaktioner.

“At holde en digital euro vil svare til et direkte krav overfor centralbanken – som det er tilfældet med pengesedler i dag” hævder ECB. “Det betyder, at den digitale euro vil udgøre en forpligtelse på Euro-systemets balance. Euro-systemet skal derfor bevare fuld kontrol over udstedelsen og afviklingen af digitale euro. Den bedste måde at opnå dette på ville være at få Euro-systemet til at udføre afviklingsaktiviteterne for de “overvågede formidlere” der skal distribuere den digitale euro til slutbrugerne”

Ifølge ECB er det indbygget i den digitale euro, at involveringen i brugerdata er minimal, og at euro-systemet ikke vil være i stand til at afgøre hvor mange digitale euro et individ har og ej heller, vil være i stand til at drage nogle slutninger om brugernes betalingsmønstre. Dette er en udmelding som ellers står i skærende kontrast til synspunkter set hos kritikere af et sådant betalingssystem, som peger på at det netop ville være alt for let at overvåge og interferere overfor slutbrugerne.

På nuværende tidspunkt i undersøgelsen har Eurosystemet endnu ikke besluttet, hvilken teknologi der passer bedst til den digitale euro. Systemer, der undersøges, omfatter traditionel teknologi, distribueret “ledger” (Blockchain) og en kombination af begge til afregningsmetoder. Faktorer, der overvejes i beslutningen, omfatter effektivitet, sikkerhed, miljøpåvirkning og integration med kundevendte tjenester.

ECB’s undersøgelse begyndte i oktober 2021 og forventes afsluttet i oktober 2023, hvorefter EU’s ledere vil beslutte, om de vil udstede en digital euro. I den resterende tid vil ECB fortsætte med at vurdere en række design- og distributionsmuligheder for en digital euro, “herunder avancerede funktioner for digitale eurobetalinger (programmerbare betalinger, betalinger på tværs af valutaer) og yderligere aspekter af den digitale eurodistributionsmodel “, står der i rapporten.

Distributionsmodellen omfatter “spørgsmål vedrørende overvågede formidlere og ordnings-adgangskriterier, formfaktor og hvordan slutbrugere skal kunne få adgang til den digitale euro-kundegrænseflade, kernetjenester og værditilvæksttjenester, slutbruger on-boarding, digital euro-adgang og beholdninger samt udstedelse og afvikling.

“En beslutning om mulig udstedelse af en digital euro ville først komme på et senere tidspunkt og vil også afhænge af lovgivningsmæssige udviklinger i form af en forordning, der skal etablere og styre væsentlige aspekter af den digitale euro, der skal vedtages af EU-Parlamentet og Europarådet, efter forslag fra Europa-Kommissionen,” konkluderer rapporten.

 

Sammenfattet af Victor Torstensson – Vitus Guld Lyngby 

https://www.kitco.com/news/2022-12-21/ECB-says-private-institutions-will-manage-digital-euro-wallets-and-transactions.html

Book møde allerede i dag

Er du i tvivl om hvad du har liggende? Vil du gerne have en vurdering på forhånd, er du velkommen til at sende et billede af dine genstande hvor stemplerne fremgår tydeligt.

ID Upload