Vores støttesager

Vi har valgt at støtte tre nye organisationer som hjælper mennesker i forskellige livssituationer. 

Vitus Guld sponsorater / støttesager 2022 – 2023

Vi har valgt at støtte tre nye organisationer som hjælper mennesker i forskellige livssituationer. Make a Wish hjælper med at opfylde ønsker fra børn og unge med livstruende sygedomme. Projekt UNDENFOR yder hjælp, støtte og omsorg for de mest udsatte hjemløse. Ældresagen arbejder med en lang række aktiviteter til gavn for de ældre i samfundet.

Make A Wish

Make-A-Wish Danmark opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Det er Make-A-Wish Danmarks vision at sikre udbredelsen af Make-A-Wish i Danmark, så alle danske børn med livstruende sygdomme får mulighed for at få et ønske opfyldt.

Make-A-Wish Danmark arbejder i overensstemmelse med nedenstående værdier, som gælder alt arbejde og alle aktiviteter og personer, der udføres af, eller er tilknyttet til organisationen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer:

Håb, Styrke og Glæde
Omsorg, Ærlighed, Respekt, Optimisme, Professionalisme, Integritet, Seriøsitet

Projekt UDENFOR

Hver dag, aften eller nat går projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere på gaden. Her observerer de byrummet, opsøger de mest udsatte hjemløse, stiller sig til rådighed og tilbyder en relation og eventuelt brobygning til relevante tilbud. Tid, tålmodighed og timing er omdrejningspunkterne i indsatsen, som til enhver tid tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov for hjælp, støtte og omsorg.

Målgruppen i projekt UDENFORs gadeplansarbejde er mennesker, der udover hjemløshed kæmper med flere komplekse og sammensatte problemer; mennesker som lever ude på gaden og ikke modtager den støtte, de åbenlyst har behov for og ret til.

Nuværende aktiviteter hos projekt UDENFOR
DEN MOBILE CAFÉ, PROJEKT LOCKER ROOM, TRANSITPROGRAMMET, LEVEFÆLLESSKABET, TRAUMA INFORMED CARE, WOMEN & HOMELESSNESS

Ældre sagen

Ældre sagen arbejder målrettet for, at Danmark skal være et godt land at blive ældre i. “Det gør vi, fordi vi mener, at alle har ret til et godt liv – hele livet.”

Ældre Sagen arbejder både med aktiviteter til gavn for samfundet generelt og med medlemsrettede aktiviteter. Fælles for alle aktiviteter er, at de bidrager til at skabe de bedste rammer for et godt og aktivt liv. Hvis du vil være med til at skabe rammerne for et samfund, der sætter mennesket før alderen, er der mange måder, du kan støtte vores arbejde på.

I 57 kommuner har Ældre sagen to eller flere lokalafdelinger. Her er der et koordinationsudvalg, der fungerer som et fælles talerør over for kommunen.

Ældre Sagen har opdelt landet i 10 distrikter. Distrikterne har alle en distriktsledelse, men som er konstitueret på hver sin måde. Flere steder har distrikterne udpeget koordinatorer for ældre- og sundhedspolitik, social-humanitære aktiviteter, IT og arrangements- eller kulturgrupper.

Distrikterne laver kurser og temadage, så Ældre Sagens landsdækkende kurser bliver suppleret lokalt.

Vitus Guld var i 2013 sponsor for leoparden Dong´s nye guldtand

Ree Park´s (Ebeltoft safari) nordkinesiske hanleopard Dong kan nu bryste sig af at være den eneste af sin art i verden med en guldtand.

“Tandlægeskræk får muligvis en lidt anden betydning, når patienten er et skrækindjagende rovdyr. Efter at have knækket sin hjørnetand har Dong fået bortopereret en tandbyld, og tanden blev gjort klar til at få påsat en guldkrone. Det skete med et opbud af specialtandlæger fra TandDyreklinikken.  Nu er den sidste del af operationen så gennemført med succes.”

Det kommer næppe som nogen overraskelse for nogen, at en guldkrone er en kostelig tandprotese.

Selve guldet/tanden har Ree Park fået finansieret gennem et samarbejde med Vitus Guld, som er Danmarks førende guld- og sølvopkøber.

Book møde allerede i dag

Er du i tvivl om hvad du har liggende? Vil du gerne have en vurdering på forhånd, er du velkommen til at sende et billede af dine genstande hvor stemplerne fremgår tydeligt.

ID Upload