Guldprisen tæt på all-time-high

I de seneste år har guldprisen oplevet en betydelig stigning på grund af den globale økonomiske usikkerhed. Dette skyldes mange forskellige faktorer, herunder COVID-19-pandemien, inflationen og den vedvarende konflikt i Ukraine. Guldprisen er tæt på sin all-time-high, og befinder sig i øjeblikket lige omkring det magiske punkt 2.000 $ pr. oz.

Efter en lang periode med store stigninger i guldprisen fra starten af dette årtusinde og helt indtil et par år efter finanskrisen, kom der et pludseligt, kraftigt fald, som markerede starten på en kedelig periode for guldprisen. De følgende 5-6 år skete der ikke de store udsving, men fra 2019 har den ene store begivenhed efter den anden været med til at drive den traditionelt stabile guldpris på himmelflugt.

guldpris 5 - 20 år
Guldprisens udvikling de seneste hhv. 20 og 5 år

COVID-19-pandemien har haft en betydelig indvirkning på den globale økonomi. Mange lande oplevede en betydelig nedgang i deres økonomier, og pandemien medførte enorm usikkerhed på finansmarkederne. Dette førte til en øget efterspørgsel efter guld, da det ædle metal betragtes som en sikker havn for investorer i perioder med økonomisk usikkerhed.

Efterfølgende har den vedvarende konflikt i Ukraine bidraget yderligere til guldprisens stigning. Konflikten har skabt geopolitisk usikkerhed og har ført til en stigning i efterspørgslen efter guld.

Og senest har vi set store bankkrak i USA og Schweiz lægge yderligere brænde på bålet – med yderligere stigninger i guldprisen til følge.

Hele perioden har været præget af stigende inflation, hvilket i sig selv skubber guldprisen i vejret.

I sidste uge nåede guldprisen således tæt på sin all-time-high, da den kortvarigt steg til over 2.000 $ pr. oz. Denne pris er en særlig milepæl for guldprisen, og det viste sig tydeligt som et prismål, som mange investorer har sat sig for, hvornår de valgte at indkassere gevinsten på deres investering i guld. Derfor så vi nedadgående korrektion i guldprisen. Det er vigtigt at bemærke, at sådanne korrektioner er helt normale og forventede efter kraftige stigninger.

Der er dog ingen grund til panik, hvis du ejer guld, og disse korrektioner kan tværtimod benyttes som en kærkommen mulighed for at øge porteføljen af det ædle metal, inden næste periode med stigninger begynder. Den nylige korrektion bragte guldprisen ned på ca. 1.945 $ pr. oz., men i skrivende stund er den igen oppe at snuse til den magiske 2.000 $ grænse.

Vi så de højeste guldpriser nogensinde i august 2020, da børsprisen kortvarigt nåede op på 2.075 $ pr. oz. Og der er ikke umiddelbart noget, som tyder på langvarig bedring i de globale økonomier, så det bliver spændende at følge med i, om vi snart ser et nyt all-time-high for guldprisen.

Guldmønter

Book møde allerede i dag

Er du i tvivl om hvad du har liggende? Vil du gerne have en vurdering på forhånd, er du velkommen til at sende et billede af dine genstande hvor stemplerne fremgår tydeligt.

ID Upload